Horyzont 2020 - warsztaty

PPNT, ul. Rubież 46

Regionalny Punkt Kontaktowy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zaprasza do udziału w cyklu warsztatów poświęconych Programowi Ramowemu Horyzont 2020.

26 czerwca: Wynagrodzenia w Horyzoncie 2020, szkolenie dotyczyć będzie kosztów osobowych, zmian w wynagrodzeniach oraz Premii na Horyzoncie;

27 czerwca: Raport idealny w Horyzoncie 2020, podczas warsztatu poruszone zostaną kwestie zasad raportowania w Programie Ramowym Horyzont 2020, merytorycznych i finansowych elementów raportu, rozliczania kosztów personelu, elektronicznego systemu składania sprawozdań - obowiązkowego dla wszystkich realizatorów projektów w H2020;

27 czerwca: Innowacja warta 50 tys. euro. Dowiedz się jak je zdobyć! Praktyczne warsztaty z pisania wniosku do Instrumentu MŚP - Faza I, podczas warsztatu omówione zostaną następujące zagadnienia: istota Instrumentu MŚP w programie Horyzont 2020, (m.in. wymogi formalne, zasady finansowania), struktura wniosku projektowego (kluczowe elementy), wniosek projektowym okiem eksperta Komisji Europejskiej, Business Model Canvas a wniosek projektowy; znajdzie się też czas na ćwiczenia praktyczne z wnioskiem.