Nowoczesny przemysł meblarski - konferencja

ul. Bukowska 12

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego zapraszają do udziału w konferencji: "Nowoczesny przemysł meblarski. Trendy w podnoszeniu jakości i innowacyjności". Konferencja odbędzie się 19 lipca 2017 (WTC Poznań, ul. Bukowska 12).

Celem konferencji jest stworzenie działań, których efektem będzie wzrost liczby nowo wdrażanych produktów meblarskich poprzez promocję współpracy uczelni, biznesu i samorządu. Ważną częścią konferencji będą prezentacje przykładów przeprowadzonych projektów z branży meblarskiej, w tym przedstawienie całościowego procesu projektowego.

Konferencja oraz towarzysząca jej wystawa są również promocją uczelni w obszarze prac B+R, prezentacją doświadczeń Programu Edukacyjno-Przemysłowego w zakresie projektów meblowych wdrażanych do produkcji masowej. Konferencja ma przede wszystkim zbliżyć środowiska biznesu, nauki oraz administracji i stworzyć pola do lepszej współpracy oraz wskazać możliwe do realizacji przez przedsiębiorstwa projekty w ramach B+R.