Prezes Giełdy Papierów Wartościowych na UEP

gmach główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zapraszamy na wykład prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie p. Marka Dietla, który przyjedzie na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z okazji jubileuszowej konferencji 25-lecia Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny kontynuuje tradycję poznańskiej szkoły analizy ekonomicznej. Jej korzenie wywodzą się z utworzonej w 1931 r. Katedry Rachunkowości i Analizy Bilansów, kierowanej przez prof. Witolda Skalskiego, który w 1938 r. został pierwszym w Polsce profesorem zwyczajnym z dziedziny rachunkowości. W latach 1950-1969 prace badawcze w zakresie analizy ekonomicznej podmiotów gospodarczych prowadzone były w Katedrze Rachunkowości oraz Katedrze Ekonomiki Przemysłu, a od 1969 r. również w Zakładzie Analizy Ekonomicznej Przedsiębiorstw. Wskutek zachodzących procesów konsolidacyjnych w 1991 r. powołano Katedrę Ekonomiki, Analizy i Rachunkowości Przedsiębiorstw, której kierownikiem został prof. dr. hab. Edmund Kurtys. Z katedry tej wydzielono w 1993 r. Katedrę Inwestycji i Rynków Kapitałowych, Katedrę Rachunkowości oraz Katedrę Analizy Finansowej i Strategicznej, którą przez wiele lat kierował dr hab. Mirosław Hamrol, prof. nadzw. UEP, a która obecnie funkcjonuje pod nazwą Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Termin: 10.10.2018 (środa)

Miejsce: gmach główny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, sala 111

Program ramowy:

godz. 12.00 rejestracja uczestników,

godz. 13.00 Jubileusz Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny. 25 lat w 87-letniej tradycji

godz. 13.45 referaty naukowe,

godz. 14.45 panel dyskusyjny,

godz. 16.00 wykład otwarty Prezesa Zarządu GPW w Warszawie.