Studia na kierunku Praca Socjalna - zawód przyszłości!

Szamarzewskiego 89c

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą edukacyjną na kierunku praca socjalna, realizowanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oferujemy atrakcyjne studia oparte na interdyscyplinarnym programie, które wszechstronnie przygotowują do pełnienia wymagającej roli pracownika socjalnego. Wysoki poziom nauczania gwarantuje doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna oraz współpracujący z nami na co dzień praktycy pomocy społecznej. Instytut Socjologii UAM to jeden z pierwszych ośrodków kształcących w zakresie socjologii i pracy socjalnej w Polsce. W 2013 otrzymaliśmy ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej oceniającej jakość kształcenia na polskich uczelniach. Wśród absolwentów naszego kierunku można spotkać wielu wybitnych specjalistów w obszarze pomocy społecznej, działaczy samorządowych oraz pracowników trzeciego sektora. Na kierunku praca socjalna oprócz trzyletnich studiów licencjackich realizowane są również studia uzupełniające magisterskie. Ich program przewiduje kształcenie w jednym z trzech modułów: asystentura i mediacja socjalna, organizacja usług socjalnych oraz animacja społeczności lokalnych. Nasi absolwenci są przygotowani do samodzielnej realizacji zadań przypisanych ustawowo roli: asystenta rodziny i mediatora, organizatora usług socjalnych, animatora społeczności lokalnych. Program zajęć cechuje wysoki stopień elastyczności - zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, co pozwala na godzenie pracy zawodowej ze studiami. Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa w Podyplomowym Studium Organizacji Pomocy Społecznej i Pracy Socjalnej skierowanym do osób planujących sprawować funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Program studiów ma charakter praktyczny. Realizowane przedmioty prowadzą doświadczeni wykładowcy, jak również osoby reprezentujące zróżnicowane obszary pracy socjalnej. W celu zapoznania się w naszą ofertą, załączamy broszurę informacyjną stanowiącą przewodnik po kierunku. Jednocześnie prosimy o dystrybucję załączonej broszury promocyjnej!

Kontakt: Łukasz Koperski, tel. 882 180 076

Zobacz: http://socjologia.amu.edu.pl/isoc/userfiles/common/Praca_Socjalna_Broszura.pdf

Załączniki