Trauma, kryzys i rozwój - wykład

Uniwersytet SWPS w Poznaniu ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

Trauma i cierpienie pojawiają się niespodziewanie, burząc porządek rzeczy i wystawiając na próbę zaufanie, poczucie bezpieczeństwa oraz nasze wartości. Paradoksalnie jednak doświadczanie ich może pomagać w rozwoju osobistym i pogłębianiu poczucia sensu. Czym jest zatem wzrost postraumatyczny i jakie czynniki kształtują pozytywne zmiany po doświadczeniu traumy? Jakie zaś wpływają na budowanie negatywnego obrazu siebie i świata? O tym wszystkim porozmawiamy już 23 stycznia 2019 (godz. 17) na wykładzie interaktywnym dra Mariusza Zięby, kierownika Centrum Badań nad Traumą i Kryzysami Życiowymi Uniwersytetu SWPS.