Uniwersyteckie wykłady na Zamku

CK Zamek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na kolejne spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęcone w tym roku problemowi wolności. Prelekcja odbędzie się 13 marca 2018 roku, o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Szydzisz, dyrygent Chóru Kameralnego UAM, a jego tytuł brzmi: Uwolnić głos!

Głos ludzki - ten zdumiewający instrument można kształcić doprowadzając go do szczytów doskonałości, rozwijając to, co jest nam dane przez naturę. Ale zaskakująco, nawet dla wybitnych śpiewaków, mówców, czy wreszcie zwykłych użytkowników głosu, wiele elementów tego instrumentu wymyka się ze świadomej kontroli, dowodząc złożoności procesu głosowego. A zatem, skąd wiemy, jak osiągnąć piękne brzmienie głosu? Jak powinien brzmieć chór, aktor czy mówca? Czy głos, którego używam dziś jest na pewno moim głosem?