Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

CK Zamek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na drugie spotkanie w kolejnym cyklu "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęconym w tym roku problemowi wiedzy. Prelekcja odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. dr hab. Paweł Wiliński z Wydziału Prawa i Administracji UAM, jego tytuł brzmi: Cena wiedzy, czyli pierwszy paradoks prawa.