Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

CK Zamek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na kolejne spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęconych w tym roku problemowi wiedzy.

W jubileuszowym roku powstania Uniwersytetu Poznańskiego, wykłady wygłoszą również naukowcy, związani z uczelniami mającymi wspólne korzenie.

Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 11 grudnia 2018 o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury "Zamek", a wygłosi ją prof. dr hab. dr h.c. Jan Gawęcki z Uniwersytetu Przyrodniczego. Tytuł wykładu to: "Instrumenty upowszechniania wiedzy o żywieniu i ich wiarygodność".