Uniwersyteckie Wykłady na Zamku

CK Zamek

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury "Zamek" zapraszają na kolejne spotkanie w ramach "Uniwersyteckich Wykładów na Zamku", poświęconych w tym roku problemowi wiedzy. Najbliższa prelekcja odbędzie się we wtorek 12 marca 2019 o godzinie 18:00 w Sali Prób Centrum Kultury "Zamek". Wykład wygłosi prof. dr hab. Anna Weronika Brzezińska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, a jego tytuł brzmi: Fakty autentyczne, plotki i fake newsy. Antropologiczne spojrzenie na wiedzę potoczną.

Odwołujemy się do wiedzy, którą dysponujemy i którą zdobyliśmy w trakcie procesu edukacji. Ale czy tylko? Wszak codziennie jesteśmy narażeni na odbiór wielu informacji pochodzących z różnych źródeł. Czy wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować i znaleźć czas na chwilę refleksji nad nimi? Przyswajamy te informacje, ale czy je do końca przetwarzamy? Jak często podczas prowadzonych przez nas rozmów posługujemy się różnymi opowiastkami, anegdotami i zasłyszanymi plotkami po to, aby ubarwić naszą opowieść, zbudować dramaturgię, skupić uwagę rozmówców, uwiarygodnić naszą wypowiedź?