Prof. Akiba Cohen (Izrael)

Prof. Akiba Cohen, profesor na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu w Tel Avivie, członek honorowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikowania (the International Communication Association), były Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Komunikowania (kadencja 1993 - 1994), ekspert UNESCO, oceniający projekty dotyczących sfery Wolności Mediów i Wolności Wypowiedzi (2001).

Członek redakcji wielu prestiżowych czasopism naukowych na świecie, m.in. European Journal of Communication, Communication Research, Journal of Broadcasting and Electronic Media, Journal of Communication, Human Communication Research.

Autor lub współautor blisko 200 książek i artykułów naukowych, Visiting Professor na kilkunastu uczelniach w USA, Europie i Azji, w tym m.in. Columbia University New York, Rutgers University, University of Maryland, The American University - Washington D.C., Manheim University.

Autorytet w dziedzinie międzynarodowych badań porównawczych nad mediami i dziennikarstwem. Inicjator i uczestnik szeregu międzynarodowych projektów badawczych. Obecnie koordynuje pracę badaczy z 22 krajów z całego świata analizujących zawartość telewizyjnych programów informacyjnych pod kątem uwagi poświęconej informacjom zagranicznym. Celem projektu "Foreign News on TV" jest przeprowadzenie badań porównawczych dotyczących selekcji, prezentacji i odbioru informacji o tematyce zagranicznej rozpowszechnianych w telewizyjnych programach informacyjnych. Projekt składa się trzech etapów: (1) badania zawartości przekazów rozpowszechnianych w telewizyjnych programach informacyjnych; (2) badania odbiorców telewizyjnych programów informacyjnych; (3) analizy decyzji podejmowanych przez dziennikarzy, redaktorów i wydawców programów informacyjnych w zakresie selekcji, doboru źródeł oraz prezentacji informacji o tematyce krajowej i zagranicznej. Polskę w tym projekcie reprezentuje dr Agnieszka Stępińska wraz z grupą badaczy z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej