Prof. Charles R. Johnson (USA)

Prof. Charles R. Johnson jest profesorem matematyki w College of William and Mary w Williamsburgu, który jest drugim najstarszym uniwersytetem w USA i jednym z czołowych w prowadzeniu badań naukowych, należącym do grupy ośmiu najlepszych uczelni publicznych w USA.
Zainteresowania prof. Johnsona to głównie analiza macierzowa i jej zastosowania, kombinatoryka, modelowanie matematycznego oraz ekonomia matematyczna.
Prof. C. R. Johnson jest edytorem wielu czasopism naukowych oraz autorem lub współautorem 13 książek naukowych, a także ponad 330 publikacji w renomowanych naukowych czasopismach.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej