Prof. Dharmapuri Vidyasagar (USA)

Dharmapuri Vidyasagar to emerytowany amerykański profesor hinduskiego pochodzenia. Po ukończeniu studiów przeniósł się do USA. Swoje życie zawodowe związał z University of Illinois at Chicago, gdzie przez wiele lat był Kierownikiem Kliniki Neonatologii.

Niezwykle aktywny, wybitny neonatolog, oddany swojej pracy. Wykłada i współpracuje z neonatologami w wielu krajach. Poza USA szczególnie znany i ceniony w krajach Azji. Za swego rodzaju misję uważa swoją pracę na rzecz poprawy opieki nad noworodkiem w skali światowej.

Wielokrotnie gościł w Polsce m.in. wygłaszając wykłady i prowadząc zajęcia ze studentami. Wielkopolskich neonatologów przyjął na stypendia w kierowanej przez siebie klinice.
Autor wielu książek, w tym kilku z polskimi współautorami. W życiu prywatnym człowiek niezwykle skromny, nie szukający rozgłosu, serdeczny i pogodny.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej