prof. dr hab. inż. Marek Orkisz, płk rez. (Polska)

Prof. dr hab. inż. Marka Orkisz, płk rez. jest profesorem teorii i konstrukcji silników lotniczych Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej i Wydziału Lotnictwa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WL WSOSP), a także kierownikiem Katedry Samolotów i Silników Lotniczych PRz.

W zakresie jego zainteresowań naukowych znajdują się problemy dotyczące teorii i modelowania stanów przejściowych turbinowych silników lotniczych, sterowania wektorem ciągu oraz sterowania samolotem przez pilota w stanach awaryjnych.

Prof. Orkisz jest członkiem: Sekcji Technicznych Środków Transportu Komitetu Transportu PAN (1996-), Komisji Fizyki Stosowanej i Techniki Oddziału Lubelskiego PAN (2000-), Polskiego Instytutu Spalania (1999-), Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN (1998-) oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Motoryzacji (1999-).

Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Lubelskiej Komisji Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego (1992-) i Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki (1997-).

Jest rzeczoznawcą SIMP w zakresie silników lotniczych. Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne odznaczony został: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz wieloma medalami resortowymi. W latach 2002 - 2005 zajmował stanowisko Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej. Od 2008 r. pełni funkcję Prorektora ds. rozwoju PRz.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej