Prof. Edward Seidel (USA)

W ramach Programu "Akademicki Poznań" w dniach 5-9 listopada w Poznaniu gościć będzie prof. Edward Seidel - Dyrektor Centrum Obliczeń i Technologii (Center For Cimputation and Technology - CCT), dyrektor Biura Infrastruktury Cybernetycznej Krajowej Fundacji Naukowej (The National Science Foundation's Office of Cyberinfrastructure).

Prof. Seidel będzie jednym z prelegentów seminarium naukowego organizowanego przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe z okazji 15-lecia swojej działalności oraz 5-lecia działania ogólnopolskiej sieci optycznej PIONIER.

Seminarium rozpocznie się 6 listopada br., o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Ośrodka Nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Prof. Edward Seidel jest światowej sławy fizykiem , któremu uznanie przyniosły opracowania na temat numerycznej teorii względności i czarnych dziur, a także wydajnego przetwarzania danych (high computing) i przetwarzania siatkowego (grid computing). W 2003r. Uniwersytet Stanowy w Luizjanie (LSU) powierzył mu prowadzenie projektu pod nazwą Governor's Information Technology Initiative oraz funkcję dyrektora nowego Centrum Obliczeń i technologii (CCT).

Edward Seidel jest także profesorem Wydziałów Fizyki i Astronomii oraz Informatyki na Uniwersytecie LSU w dziedzinie systemów Floating Point. Był jednym z inicjatorów, a obecnie jest głównym ekspertem naukowym inicjatywy $40M Louisiana Optical Network Initiative.

W czerwcu 2008r. Krajowa Fundacja Nauki (The National Science Foundation) powierzyła mu stanowisko dyrektora Biura Infrastruktury Cybernetycznej (The Office of Cyberinfrastructure). Jego zadaniem jest nadzorowanie rozwoju w dziedzinie supercomputing, high-speed networking, przechowywania danych i oprogramowania w skali kraju.

Tytuł doktora w dziedzinie astrofizyki relatywistycznej uzyskał na Uniwersytecie Yale. Przed objęciem funkcji dyrektora CCT, w latach 1996-2003, pracował jako profesor w niemieckim Instytucie Fizyki Grawitacyjnej Maxa Plancka (Max Planck Institute for Gravitational Physics) - Albert Einstein Institute (AEI). Tam założył i prowadził grupy zajmujące się problemami numerical relativity i e-science (zasłynęły rozwiązaniem równań Einsteina za pomocą komputerów large scale) oraz przetwarzaniem rozproszonym i siatkowym (distributed and grid computing). Pozostaje z nimi nadał w ścisłej współpracy.

Prof. Seidel pracował również jako naukowiec ze stopniem senior research scientist w Krajowym Centrum Aplikacji Superkomputerowych (The National Center for Supercomputing Applications) oraz jako profesor nadzwyczajny na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Illinois, Urbana Champaign.

Uzyskane nagrody:

2008 Dyrektor, NSF Office of Cyberinfrastructure
2008 Internet 2 Board of Trustees, Discipline Researcher Representative
2007 Stypendysta Towarzystwa The American Physical Society
2006 Nagroda Sidney Fernbach Award
2004 Nagroda Rising Star of the Year, Louisiana Govrrnor's Technology Awards
2001 Nagroda Gordon Bell Prize
1998 Nagroda Heinz-Billing_Preis of the Max Planck Gesellschaft

Zdobywca licznych nagród HPC Challenge na SC98, SC01 i SC02.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej