Prof. Wei Ge (Chiny)

Profesor Wei Ge jest wybitnym naukowcem i zaangażowanym badaczem problematyki gospodarek transformujących się oraz zagadnień rozwoju gospodarczego i społecznego krajów Europy i Azji. Szczególnie interesujący dorobek naukowy Profesora dotyczy analizy porównawczej w zakresie transformacji gospodarczej według modelu szokowego i gradualistycznego.

Obecnie Profesor jest pracownikiem Bucknell University, Lewisburg, PA, USA. oraz członkiem stałego zespołu badawczego Chińskiej Akademii Nauk. Profesor Wei Ge jest także aktywnym działaczem na rzecz praktyki, pełni funkcję konsultanta takich organizacji o zasięgu światowym, jak UNCTAD i UNIDO.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej