Prof. Wilhelm Gruissem (Szwajcaria)

Prof. Wilhelm Gruissem - wybitny naukowiec w dziedzinie biologii systemowej reakcji roślin na warunki odżywiania mineralnego, jest profesorem honorowym Uniwersytetu w Poczdamie, dyrektorem Max-Planck Institute of Molekular Plant Physiology, szefem sekcji Plant Biochemistry and Psysiology w faculty of 1000, edytorem Plant Cell Environment, a także członkiem Komitetu Sterującego Centre for BioSystems Genomics.Od 2001 roku pracuje w Functional Genomics Center w Zurichu. Aktualnie jest dziekanem Wydzialu Biologii ETH w Zurichu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej