Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Bankowa

Opis

Rektor:

prof. zw. dr hab. Józef Orczyk

Rektorat:

al. Niepodległości 2, pokój 19 GG

tel. 061 655 33 72

rektorat@wsb.poznan.pl

czynny: poniedziałek-piątek 8.00-16.00

Dziekanat:

wtorek: 14:00-17:00

środa: 8:00-14:00

piątek: 14:00-17:00

sobota-niedziela: 7:30 - 14:00

gmach CP, pokój 215, ul. F. Ratajczaka 5/7, Poznań 61-874

dziekanat@wsb.poznan.pl

tel. 61 655 33 15

fax 61 655 33 13

Biblioteka:

poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00

sobota 8.00 - 19.00

niedziela 8.00 - 17.00

(z wyjątkiem ostatniej środy miesiąca - nieczynne)

Gmach CP parter, ul. Ratajczaka 5/7 61-813 Poznań

biblioteka@wsb.poznan.pl

tel. 61 655 33 61, fax 61 655 33 63

Biuro Karier

Gmach BR , pokój 304, ul. ul. Ratajczaka 5/7 61-813 Poznań

biuro.karier@wsb.poznan.pl

tel. 61 655 33 35

Samorząd studencki:

Gmach PW, ul. Powstańców Wielkopolskich 1

tel. 061 655 33 88

samorzad@poznan.wsb.pl

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

Budynek przy ul. Ratajczaka 5/7 oraz budynek przy ul. Powstańców Wlkp. 2 są w pełni przystosowany dla studentów niepełnosprawnych (winda, podjazdy, toalety, automatyczne drzwi).

Indywidualny tryb nauczania:

Każdy student może starać się u dziekana o indywidualny tok nauczania, dotyczy to zwłaszcza studentów, którzy zaliczają semestr w uczelni zagranicznej. Wszelkie formalności można załatwić w dziekanacie.

System punktacji:

W uczelni obowiązuje system zaliczania semestrów ECTS.

Samorząd studencki:

ul. Ratajczaka 5/7, pokój 303 CP3

tel. 061 655 33 88

samorzad@poznan.wsb.pl

Czasopisma:

Gazetka Studencka "Żebyś Wiedział"

tel. 061 655 33 88

www.zebyswiedzial.wsb.poznan.pl

Stypendia socjalne:

O przyznanie stypendium socjalnego mogą się starać wszyscy studenci niezależnie od formy studiów wyższych. Studenci mogą również ubiegać się o zapomogę oraz dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia.

Stypendia naukowe:

Przyznawane są po I roku, na podstawie średniej. Stypendia otrzymuje 25% liczby studentów według listy rankingowej, ze średnią nie niższą niż 4,0.

Współpraca z innymi uczelniami:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu działa aktywnie na rynku międzynarodowym. Uczelnia posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus "Uczenie się przez całe życie". W ramach tego programu uczelnia podpisała 37 umów partnerskich z uczelniami z całej Europy. Dzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować studia za granicą i praktyki przez okres od 3 miesięcy do nawet jednego roku akademickiego.

Kierunki studiów

Studentem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) oraz jednolitych magisterskich w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Studentem studiów II stopnia może zostać absolwent studiów I stopnia. Absolwenci innych uczelni, którzy ukończyli kierunki nieekonomiczne, a chcą kontynuować naukę na studiach magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość, realizują program Dołącz do Biznesu. Uzupełniają braki programowe, uczestnicząc w dodatkowych zajęciach (6 przedmiotów - po trzy na semestr).

Uczelnia w swojej ofercie proponuje studentom studia II stopnia łącznie z podyplomowymi. Studia magisterskie z podyplomowymi dają możliwość zdobycia dwóch dyplomów w dwa lata.

Wróć do listy