Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

Opis

Rektor:
dr Andrzej Zduniak

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu jest niepaństwową uczelnią zawodową utworzoną na podstawie decyzji DSW-3-4001-972/WB/04 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 grudnia 2004 roku. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 316, decyzją DSW-3-4001-05/JG/05 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 roku - jest to zarazem pierwszy dzień działalności uczelni.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kształci na poziomie studiów licencjackich na kierunkach: Bezpieczeństwo Narodowe, Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Pedagogika, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Zdrowotne. W ofercie znajdują się również uzupełniające studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i cały szereg kursów oraz studiów podyplomowych. Przy Uczelni działa również Akademia Języków Obcych "Future".

Wróć do listy