Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Opis

Uczelni przyświeca idea praktyczności. Stara się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i rzeczywistych umiejętności. Zapewnia im maksimum wsparcia przy rozwijaniu własnych zainteresowań.

Od 19 lat kształci kadry dla firm i instytucji, a absolwenci sami tworzą miejsca pracy w swoich firmach.

Studenci zdobywahją umiejętności, których oczekuje rynek pracy. Programy kształcenia są opiniowane przez Radę Patronacką – przedstawicieli pracodawców. Ponadto każdy student zdobywa potwierdzone niezależnymi certyfikatami kwalifikacje zawodowe.

Kierunki studiów

Nabór na 4-letnie studia inżynierskie, na kierunkach:  • Automatyka i Robotyka

  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji    


Ponadto, na szereg kierunków studiów podyplomowych, m.in.:  • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

  • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z językiem angielskim

  • Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym

  • Kierownik Zespołu Projektowego

  • Zarządzanie ekologiczne


i wiele innych...

Wróć do listy