Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Techniczno-Humanistyczna "Kadry dla Europy"

Opis

Rektor:

dr Bogusław Mól

Liczba pracowników naukowo-dydaktycznych: 42

Średnia liczba studentów: 1100

Rektorat:

ul. Starołęcka 36/38

(61) 6 582 450

info@kde.edu.pl

czynny: 8.00-16.00

Wydziały i ich dziekanaty:

ul. Starołęęcka 36/38

tel. (61) 6 582 410

dziekanat@kde.edu.pl

czynny: 8.00-12.00 oraz 13.30-16.00

Biuro Karier:

ul. Starołęcka 36/38

www.kde.edu.pl

Gastronomia:

Bar studencki "Kadrynka"

ul. Starołęcka 36/38, przyziemie

tel. 61 847 91 55

Studia międzywydziałowe:

Istnieje możliwość połączenia kierunków i specjalności w ramach wydziału.

Indywidualny tryb nauczania:

Każdy student może starać się o indywidualny tok nauczania. Wszystkie formalności mo żna załatwić w dziekanacie.

System punktacji:

Wdrażany jest system punktacji ECTS.

Stypendia socjalne:

Wnioski o stypendia można składać w dziekanacie. Studenci mogą również ubiegać się o zapomogę oraz dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia.

Stypendia naukowe:

Przyznawane s ą po I roku, na podstawie średniej; wnioski są dostępne w dziekanacie.

Współpraca z innymi uczelniami:

WSZ KE uczestniczy w Europejskim Programie Socrates-Erasmus.

Ubezpieczenie:

Informacje można uzyskać w rektoracie.

Zasady rekrutacji:

Przyjęcie kandydatów na studia następuje według kolejności zgłoszeń.

Wróć do listy