Uczelnie niepubliczne na planie Dodaj obiekt - Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Opis

Rektor:
dr Jarosław Szandurski

Kierunki studiów

Administracja

Studiując Administrację w naszej Uczelni zdobędziesz wiedzę prawną wspartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Masz więc duże szanse stać się w przyszłości wartościowym pracownikiem w szeroko pojętej administracji. A jak pokazują prognozy, zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów ds. administracji będzie rosło.

Specjalności kierunkowe:

- prawo energetyczne w gospodarce i administracji

- prawo dla biznesu

- administracja publiczna

- administracja gospodarcza

- administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

- prawo i ochrona pracy

- zarządzanie w administracji

Zarządzanie

Wybierając kierunek Zarządzanie wybierasz studia o profilu praktycznym. Zajęcia odbywają się w małych, około 20 osobowych grupach, co umożliwia praktyczne przećwiczenie realnych sytuacji biznesowych, dotyczących również aktualnych wyzwań w pracy zawodowej naszych studentów. Kładziemy nacisk na zdobywanie praktycznych umiejętności i wykorzystanie narzędzi, które od razu po zajęciach student może zastosować w pracy zawodowej. Studia o profilu praktycznym to 50% zajęć w formie warsztatów i projektów prowadzonych przez praktyków biznesu i 50% rzetelnej wiedzy teoretycznej przekazywanej przez wykładowców akademickich.

Specjalności kierunkowe:

- zarządzanie obsługą klienta

- zarządzanie projektami

- zarządzanie kadrami

- zarządzanie przedsiębiorstwem

- zarządzanie logistyką

- zarządzanie finansami

- informatyka w zarządzaniu

- psychologia zarządzania

- rachunkowość jednostek gospodarczych

- reklama i marketing

- neuropsychologia biznesu

Studia podyplomowe w naszej ofercie:

- Praktyczne aspekty zarządzania projektami z certyfikatem PMI Global R.E.P.

- Prawo i biznes

- Rachunkowość jednostek gospodarczych

- Administrowanie kadrami i płacami

Wróć do listy