Wydawnictwa naukowe na planie Dodaj obiekt - Wydawnictwa naukowe

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opis

Dyrektor: mgr Marzenna Ledzion-Markowska

m.markowska@amu.edu.pl

Dział Handlowy:

tel. 61 829 46 40

press@amu.edu.pl

Czasopisma:

 1. Artium Quaestiones
 2. Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia
 3. Człowiek i Społeczeństwo
 4. Facultatis Chemiae Universitatis Studiorum Mickiewiczianae Posnaniensis
 5. Fenomenologia
 6. Folia Philologica Maeedono-Polonica
 7. Folia Praehistorica Posnaniensia
 8. Folia Scandinavica Posnaniensia
 9. Functiones et Approximatio. Commentarii Mathematici
 10. Geologos
 11. Glottodidactica An International Journal of Applied Linguistic
 12. Interdisciplinary Studies in Musicology
 13. Linguistic and Oriental Studies from Poznań
 14. Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica
 15. Monograph Supplement
 16. Naukowe Zeszyty Studenckie
 17. Neodidagmata
 18. Polish-AngloSaxon Studies
 19. Polish Journal for American Studies
 20. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza
 21. Przegląd Prawa Rolnego
 22. Przestrzenie Teorii
 23. Quaestiones Geographicae
 24. Roczniki Socjologii Rodziny
 25. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
 26. Sprawy Wschodnie
 27. Studia Edukacyjne
 28. Studia Germanica Posnaniensia
 29. Studia Historiae Oeconomicae
 30. Studia Historica Slavo-Germanica
 31. Studia linguistica Polono-Meridianoslavica
 32. Studia Phonetica Posnaniensia. An International Journal for Linguistic Phonetics
 33. Studia Romanica Posnaniensia
 34. Studia Rossica Posnaniensia
 35. Symbolae Philologorum Posnaniensium
 36. Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein
 37. Ethics in Progress
 38. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu
 39. Anthropological Review
Wróć do listy