Harmonogram wykładów w ramach Programu "Akademicki i naukowy Poznań" 2017/2018

Prof. Nico Schrijver (Holandia) 5.03.2018

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań zapraszają na kolejny wykład otwarty, który wygłosi prof. Nico Schrijver z Uniwersytetu w Leiden w Holandii. Prelekcja pt. "The Role of Non-Permanent Members on the UN Security Council. Key Players or Lame Ducks? An International Law Perspective" odbędzie się 5 marca 2017 (poniedziałek) o godz. 15:30 w Auli Profesora Zygmunta Ziembińskiego na Wydziale Prawa i Administracji w Collegium Iuridicum Novum przy Al. Niepodległości 53 w Poznaniu.

Profesor Nico Schrijver to wybitny na skalę międzynarodową holenderski prawnik, o wielkim autorytecie badawczym i niezwykle silnej pozycji w stosunkach międzynarodowych, specjalista w prawie międzynarodowym, prawie organizacji międzynarodowych, pokoju i bezpieczeństwie (włączając sankcje i użycie siły), prawie człowieka i prawie pracowniczym, międzynarodowym prawie rozwiązywania sporów, międzynarodowym prawie gospodarczym, zrównoważonym rozwoju i dobrym rządzeniu.


Prof. Roger Birnstingl (Wielka Brytania) 2.02.2018

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Rogera Birnstingla pt. "Historia fagotu w europejskich orkiestrach symfonicznych", który odbędzie się w piątek, 2 lutego 2018 r. o godz. 17:00 w Sali Prezydenckiej (nr 10) Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Św. Marcin 87.

Profesor Roger Birnstingl urodził się w Wielkiej Brytanii w 1932 roku. Studiował grę na fortepianie i fagocie w Royal College of Music w Londynie. W 1955 roku jako członek Philharmonia Orchestra wraz z Herbertem von Karajanem odbył pierwszą z ponad dwudziestu pięciu tras koncertowych po Stanach Zjednoczonych. Był główną postacią londyńskiej sceny orkiestrowej. Pracował jako pierwszy fagocista w Royal Philharmonic Orchestra. Przez trzynaście lat był pierwszym fagocistą London Symphony Orchestra, zanim dołączył do l'Orchestre de la Suisse Romande w 1977 roku.


Prof. Patrick Zuk (Wielka Brytania) 27.11.2017

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty pt. "Muzyka, trauma, transcendencja" prof. Patricka Zuka, który odbędzie się w poniedziałek 27 listopada 2017 o godz. 11:30 w Auli im. Stefana Stuligrosza Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Św. Marcin 87.

Profesor Zuk pełni funkcję Associate Professor of Music na Wydziale Muzyki w Durham University (Wielka Brytania). Jest autorem publikacji dotyczących muzyki rosyjskiej i radzieckiej wydanych w międzynarodowych czasopismach naukowych, m.in.: Oxford University Press, The Journal of Musicology (USA), Music and Letters (UK). Ponadto jest redaktorem serii monograficznej związanej z muzyką irlandzką, opublikowanej we współpracy z University of Notre Dame, USA oraz beneficjentem grantów badawczych, m. in z Arts and Humanities Research Council of Great Britain, British Academy. Obecnie realizuje projekt "Trauma a estetyka modernizmu w muzyce pierwszej połowy XX wieku" realizowany ze środków ufundowanych przez Wellcome Trust.


Dr Rena F. Subotnik (USA) 24-25.11.2017

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykłady otwarte dr Reny F. Subotnik, które odbędą się 24 i 25 listopada 2017 w Sali Marszałkowskiej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego przy ul. Św. Marcin 87.

1. Piątek, 24 listopada, godz. 14:30 "Przykłady zastosowań nowoczesnej psychologii: przygotowanie do zawodu muzyka w szkolnictwie muzycznym"

2. Sobota, 25 listopada, godz. 10:00 "Siedem zasad rozwoju talentu: przygotowanie następnego pokolenia twórczych artystów i naukowców"

Dr Rena F. Subotnik jest Dyrektorem Ośrodka dla Psychologii w Szkołach Wyższych i Edukacji przy Amerykańskim Stowarzyszeniu Psychologicznym oraz konsultantem Juilliard School of Music. Jest również autorką i koordynatorką sztabu badaczy najnowszej i najważniejszej obecnie koncepcji uzdolnień tzw. Mega Modelu.


Prof. Umberto Ricardi (Włochy) 22.11.2017

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty pt."Stereotactic Body Radiotherapy (SBRT) in NSCLC: early stage and oligometastatic disease", który wygłosi prof. Umberto Ricardi we wtorek, 22 listopada 2017 w Wielkopolskim Centrum Onkologii, przy ul. Garbary 15 (sala 6051, VI p.).

Dr Ricardi posiada tytuł profesora zwyczajnego i sprawuje funkcję szefa wydziału Radioterapii Onkologicznej na Uniwersytecie Turyńskim we Włoszech.

Piastuje również stanowisko dyrektora Oddziału Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim Zdrowia i Nauki w Turynie.


Prof. dr hab. Guldana Osmonkulova (Kirgistan) 13-15.11.2017

Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają na trzy wykłady otwarte, które wygłosi pani prof. dr hab. Guldana Osmonkulova w dniach 13 -15 listopada 2017:

- w poniedziałek 13 listopada 2017 roku o godz. 15.30 Migracja młodzieży w warunkach globalizacji (Миграция молодежи в условиях глобализации) w budynku A, Sali 103 Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej 2/4,

- we wtorek 14 listopada 2017 roku o godz. 15.00 Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Azji Centralnej ze szczególnym uwzględnieniem Kirgistanu w sali nr 21 Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM przy ul. Bogumiła Krygowskiego 10

- w środę 15 listopada 2017 roku o godz. 15.30 Migracja jak czynnik społeczno-ekonomicznych zmian w poradzieckich krajach [na przykładzie Kirgistanu] (Миграциякакфакторсоциально-экономическихизмененийвпостсоветскихстранах [напримере Кыргызтана]) w budynku A, Sali 103 Wydziału Teologicznego UAM przy ul. Wieżowej 2/4.


Dr Federico Morelli (Argentyna) 13.11.2017

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Dr Federico Morelli. Prelekcja pt. "Cities changing nature and nature changing cities" odbędzie się 13 listopada 2017 (poniedziałek) o godz. 13:00 w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52.

Dr Federico Morelli jest Argentyńczykiem, ale obecnie pracuje jako senior researcher w University of Life Sciences Prague (Czechy). Wcześniej wiele lat pracował na Uniwersytecie Urbino (Włochy), a także w INRA (Francja).


Prof. Sang Chul-Park (Korea Płd.) 27.10.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. Sang Chul-Park. Prelekcja pt. "East Asian Economic Miracle As Implications for East European Countries" odbędzie się 27 października 2017 (piątek) o godz. 9:45 w Sali 121 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a.

Sang-Chul Park jest profesorem w Graduate School of Knowledge based Technology and Energy, Korea Polytechnic University i adiunktem w Center for Science-based Entrepreneurship, Koreańskim Instytucie Zaawansowanych Nauk i Technologii (KAIST), Korea Południowa.


Dr Jörg Scheller (Niemcy) 25.10.2017

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi dr Jörg Scheller. Prelekcja pt. "From Fish Tank to Think Tank. The Aquarium between Religion, Science, and Art" odbędzie się 25 października 2017 (środa) o godz. 18:00 w budynku B (Atrium) Uniwersytetu Artystycznego przy Al. Marcinkowskiego 29.

Jörg Scheller jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem sztuki, dziennikarzem, muzykiem, anglistą, medioznawcą i kuratorem sztuki. W latach 2007-2009 był stypendystą ośrodka DFG Graduate School Bildbüro Medium w Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Mieszka w Berlinie, wykłada na Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Staatliche Akademie der Bildenden, Künste Stuttgart, Akademie für Darstellende Kunst Ludwigsburg, Universität Siegen i Universität Zürich.


Prof. Daniel Bach (Francja) 23.10.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. Daniel Bach. Prelekcja pt. "Africa as a new global frontier" odbędzie się 23 października 2017 (poniedziałek) o godz. 15:00 w Sali 125 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a.

Profesor Daniel C. Bach jest autorem licznych publikacji na temat federalizmu nigeryjskiego, polityki zagranicznej Nigerii i RPA, organizacji regionalnych i procesów regionalizacji w Afryce, jak również stosunków między Francją, Unią Europejską, Chinami, Indiami a Afryką.


Prof. Ingolf Cascorbi (Niemcy) 13.10.2017

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi prof. Ingolf Cascorbi. Prelekcja pt. "Perspective of individualized medicine" odbędzie się 13 października 2017 roku o godz. 10:30 w sali 3008 Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8 w Poznaniu.

Profesor Ingolf Cascorbi jest kierownikiem Instytutu Farmakologii Eksperymentalnej i Klinicznej na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy).

Zainteresowania naukowe Profesora Cascorbi obejmują farmakogenetykę enzymów metabolizujących leki oraz transporterów błonowych w odniesieniu do chorób nowotworowych, a także genetyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (z uwzględnieniem charakterystyki funkcjonalnej tych czynników).


Prof. Kieran Egan (Kanada) 10.10.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. Kieran Egan. Prelekcja pt. "Wychowanie dla wyobraźni" odbędzie się 10 października 2017 (wtorek) o godz. 10:00 w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus przy ul. Wieniawskiego 1 w Poznaniu.

Dr. Kieran Egan jest profesorem na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Simon Fraser w Vancouver w Kanadzie. Jest dyrektorem utworzonego przez siebie Instytutu Imaginative Education Research Group. Prof. Kieran Egan jest twórcą edukacji dla wyobraźni oraz autorem koncepcji uczenia się pogłębionego a także nowej idei programów szkolnych dla wyobrażenia sobie na nowo szkół. Jest też założycielem Imaginative Education Research Group w Kanadzie.


Prof. dr Bertrand Matthäus (Niemcy) 5.10.2017

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Urząd Miasta Poznania zapraszają na wykład otwarty , który wygłosi prof. dr Bertrand Matthäus. Prelekcja pt. "Profiling of volatile compounds of virgin rapeseed oils by SPME and dynamic headspace as a powerful tool for the evaluation of sensory quality and factors impairing this quality" odbędzie się 5 października 2017 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52.

Prof. dr Bertrand Matthäus jest vice dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa i Jakości Produktów Zbożowych oraz kierownikiem Zakładu Badań Tłuszczów w Federalnym Instytucie Badań Żywności i Żywienia - Max Rubner Instytut w Detmold (Niemcy). To światowej sławy specjalista w dziedzinie analityki i jakości tłuszczów jadalnych. Posiada znaczące osiągnięcia w zakresie powstawania i wpływu 3-MCPD na zdrowie człowieka oraz oznaczania ich stężeń w żywności. Prof. dr Matthäus opracował strategię obniżenia powstawania estrów 3-MCPD oraz estrów glicydylowych w olejach i tłuszczach spożywczych.


Prof. Steven Keen (Wielka Brytania) 29.09.2017

Uniwersytet Ekonomiczny w poznaniu oraz Miasto Poznań, zapraszają na wykład otwarty prof. Stevena Keena. Prlekcja pt. Ekonomia klasyczna: fałszywy paradygmat, odbędzie się dnia 29 września 2017 r. (piątek), o godz. 16:30 w s. 301A, w budynku UEP przy al. Niepodległości 10.

Paradygmat neoklasycznej ekonomii dominuje zarówno w tworzeniu polityki gospodarczej, jak i w nauczaniu akademickim. Podczas wykładu profesor Keen dokona krytycznej analizy tego paradygmatu oraz wyjaśni dlaczego ekonomiści głównego nurtu nie byli w stanie przewidzieć ostatniego kryzysu gospodarczego. Wskaże także dlaczego kryzys ten był nie do uniknięcia i co należy zrobić, aby kolejne kryzysy nie były tak dotkliwe.


Prof. Antonella Sorace (Wielka Brytania) 19.09.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty prof. Antonelli Sorace. Prelekcja pt. Adult bilingualism: The big picture, odbędzie się dnia 19 września 2017 r. (wtorek), o godz. 9:00, w sali C1, Collegium Novum przy al. Niepodległości 4 w Poznaniu.

Prof. Antonella Sorace zajmuje stanowisko profesora językoznawstwa rozwojowego na Uniwersytecie Edynburskim, na którym robiła też doktorat. Jest członkiem Royal Society w Edynburgu. W trakcie swojej kariery pracowała w wielu placówkach, m.in. na Uniwersytetach w Tromsø, Hamburgu i Sienie, na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, na Michigan State University oraz w Instytucie Psycholingwistyki im. Maksa Plancka. Jest założycielką ośrodka informacyjno-consultingowego Bilingualism Matters.


Prof. dr Leonid Dubrovinsky (Niemcy) 5.09.2017

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Miasto Poznań zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi Prof. dr Leonid Dubrovinsky. Prelekcja pt. "Journey to the center of the Earth 150 years after Jules Verne: Science - not fiction" odbędzie się dnia 5 września (wtorek), o godz. 18:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Wieniawskiego 1.

Jego zainteresowania dotyczą wysokociśnieniowych badań ważnych materiałów geologicznych, chemii i fizyki ciała stałego w wysokim ciśnieniu, rozwoju i tworzenia nowych aparatów i urządzeń do badań przeprowadzanych w wysokim ciśnieniu i temperaturze.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej