Gdzie spoczęli Mieszko I i Bolesław Chrobry?

Daina Kolbuszewska

Imiona książąt i królów z dynastii Piastów, których pochowano w poznańskiej katedrze przypomina umieszczony na środku nawy głównej świątyni napis. W jej podziemiach zobaczyć można pozostałości dwóch kamiennych nagrobków (odkryte podczas wykopalisk prowadzonych w latach 50. XX w.), które uznano za relikty grobowców Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

...ojciec jego Odo i wielki Bolesław i inni jego przodkowie spoczywają pochowani...

Tradycja, zgodnie z którą w Poznaniu spoczęli pierwsi władcy Polski przetrwała setki lat. A katedra, jako królewska nekropolia, stała się miejscem o szczególnym znaczeniu, ważnym dla budowania świadomości historycznej kolejnych pokoleń Polaków.

Dopiero jednak Jan Długosz (XV w.) notuje z całkowitą pewnością, że zarówno Mieszko I, jak i jego potomkowie, aż do Władysława Łokietka, spoczęli w poznańskiej katedrze. Kronika wielkopolska (z lat 70. XIII w.) wspomina jedynie o nagrobku Bolesława Chrobrego w katedrze oraz o przywileju księcia wielkopolskiego Władysława Odonica, wystawionym dla poznańskiej świątyni, w której znajdować się miały groby jego przodków. Kogo jednak miał na myśli kronikarz: Kazimierza Odnowiciela, Mieszka II, czy może Mieszka I (Mieszko III spoczął w Kaliszu, Bolesław Krzywousty i Władysław Herman w Płocku)?

Mieszko...umierając, wskazał...miejsce w katedrze poznańskiej, gdzie pragnął być pochowany...

Także interpretacje reliktów kamiennych nagrobków, odnalezionych na środku nawy głównej - w miejscu szczególnie eksponowanym - nie są jednoznaczne. Zdaniem części historyków, którzy powołują się na wiedzę o pochówkach władców w ówczesnej Europie, trudno uznać je za pozostałości grobowców Mieszka i Chrobrego. Kogo zatem w nich pochowano - pierwszych biskupów Jordana i Ungera? Mało prawdopodobne, byłyby bowiem w takim przypadku...zbyt okazałe.

Dla sporu o miejsce pochówku Mieszka I ważne jest datowanie poznańskiej katedry. Jeśli przyjąć, że powstała po roku 1000, gdzie wówczas spoczął pierwszy władca Polski po śmierci w 992 r.?

...W wielkiej wodzu, żyj sławie, niezwalczon Bolesławie...

W XIV w., po gotyckiej przebudowie katedry Kazimierz Wielki (jak pisze Długosz) ufundował w nawie głównej okazały grobowiec Bolesława Chrobrego z rozbudowaną inskrypcją. Gest ten, przypominający o czasach jedności i siły państwa polskiego, umacniał tradycję poznańskiej katedry jako nekropolii pierwszych władców.

...z zapadłego grobu wyjęto kości Bolesława i drugiego mężczyzny...te drugie szczątki były Mieczysława

W 1790 r. zawaliła się wieża katedry niszcząc doszczętnie przeniesiony do przywieżowej kaplicy grobowiec Chrobrego. Relikty rzeźb z tumby zostały wmontowane w XIX-wieczny sarkofag, który stanął w Złotej Kaplicy. Szczątki wyjęte z grobowca zabezpieczono i umieszczono później we wspomnianym sarkofagu. Dwie kości trafiły także do muzeum Izabeli Czartoryskiej w Puławach. Czyje to jednak były kości?

O Złotej Kaplicy opowiemy w jednym z kolejnych tekstów.

Zainteresował Cię ten temat? Chcesz wiedzieć więcej?

REPORTAŻ

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej