Kościół św. Józefa - karmelitów bosych (ul. Działowa 25)

Kościół zakonny, położony na zachodnim skraju Wzgórza św. Wojciecha. W miejscu tym od poł. XIV w. do końca XVI w.stał kościół św. Jerzego, a potem świątynia braci czeskich, zburzona w 1616 r. Dwa lata później osiedlili się tu karmelici, wznosząc drewnianą kaplicę. Obecny kościół wybudowano w l. 1644-77. Pracami kierował początkowo Krzysztof Bonadura starszy, a po jego śmierci (ok. 1667 r.) - Jerzy Catenazzi.

Przylegający do świątyni klasztor wznoszono etapami; rozpoczęto w 1685 r., zakończono w latach siedemdziesiątych XVIII w. W 1801 r.władze pruskie zlikwidowały klasztor. W 1831 r. świątynia, której wnętrze przebudowano wg projektu Karla Friedricha Schinkla, stała się ewangelickim kościołem garnizonowym. Po odzyskaniu niepodległości zamieniono ją na katolicki kościół garnizonowy (rozebrano wówczas ustawione prze protestantów empory). W 1945 r. do zniszczonych obiektów wrócili karmelici.

Barokowy, trójnawowy kościół jest wzniesiony na planie krzyża. Ozdabia go pięknie skomponowana fasada, podzielona lizenami i gzymsami, z dekoracyjnymi wnękami na figury. Wyposażenie wnętrza pochodzi z czasu gruntownego remontu świątyni w l. 1984-88. Starszym zabytkiem są pozostałości nagrobka Wojciecha Konarzewskiego z 2 poł. XVII w. Ambona została zbudowana w 1962 r. z fragmentów ambony dawnej świątyni ewangelickiej w Obrzycku i rzeźb przywiezionych ze Śląska.

Przy prezbiterium znajdują się tablice pamiątkowe jednostek garnizonu poznańskiego, wchodzących w 1939 r. w skład Armii ,,Poznań. W przedsionku tablica Mikołaja Skrzetuskiego. W odrestaurowanych podziemiach znajduje się samotnia bł. Rafała Kalinowskiego. Przed kościołem ustawiono 1989 r.statuę błogosławionego. Do świątyni przylega budynek klasztorny z niewielkim wirydarzem. Mieści się w nim Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Karmelitów Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu.

Tekst za: "Poznań od A do Z" pod redakcją Włodzimierza Łęckiego i Piotra Maluśkiewicza, Wydawnictwo Kurpisz S. A., Poznań 1998

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej