MARIA WOŁYŃSKA

MARIA WOŁYŃSKA
Urodziła się w 1927 r.
Należy do grona zasłużonych twórców i propagatorów poznańskiej fotografii. Od 1964 r.była członkiem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1970 r.członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Od r. 1996 pełni funkcję prezesa Wielkopolskiego ZPAF - u Tworzy w zakresie fotografii czarno - białej i barwnej kreując na przemian ekspresyjne metaforyczne wizje i "malarskie" impresje pejzażowe. Swoje prace prezentowała na kilkudziesięciu wystawach ogólnopolskich. Aktywna jako działacz Związku oraz inicjator i kurator wielu wystaw środowiskowych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, ma też na swym koncie 7 wystaw indywidualnych. Ostatnią z nich, zatytułowana Byli - odeszli. In memoriam poznańskim artystom i naukowcom była w listopadzie br. prezentowana w poznańskim Centrum Kultury Zamek.