Co to jest BIP

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania.

Ta strona to część systemu powszechnego i bezpłatnego dostępu do informacji publicznej. Strona gwarantuje konstytucyjne prawo dostępu do informacji. W tym miejscu ogłasza się informacje publiczne i dokumenty urzędowe. Tutaj Urząd Miasta Poznania i jego jednostki podają informacje dla obywateli, między innymi:

- czym się zajmują,

- jakie są najważniejsze osoby i ich obowiązki,

- jaki jest majątek miasta,

- zasady załatwiania spraw,

- w jaki sposób obsługiwani są klienci,

- godziny pracy,

- jakie mają informacje i jak je udostępniają.

Dzięki tej stronie obywatele otrzymują kompletną i aktualną informację publiczną.

Informacja musi być dostępna dla wszystkich obywateli, dlatego zrobiliśmy ten film z instrukcją, co i jak znaleźć na tej stronie.

Czas trwania: 01:33