Już wiadomo, gdzie swoją działalność poprowadzą w tym roku Centra Inicjatyw Lokalnych.

Rozstrzygnięto konkurs, w którym wyłoniono operatora CIL-u Regrantingowego oraz 10 realizatorów CIL-i Lokalnych.

Rolą CIL-i jest umożliwienie mieszkańcom miasta podejmowanie różnego rodzaju działań. Ich cele to m.in. scalanie grup i środowisk, motywowanie ich do podejmowania aktywności na rzecz lokalnych społeczności czy promowanie współpracy sąsiedzkiej. CIL-e budują koalicje, partnerstwa, sporządzają wraz z mieszkańcami mapę zasobów i potencjałów, realizują inicjatywy oddolne, organizują spotkania dla mieszkańców i edukują.

CIL 2019 na planie Dodaj obiekt - CIL 2019