Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe pomagające w sytuacji przemocy w rodzinie

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przy Fundacji "Dziecko w Centrum"

ul. Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
Telefon: 539 106 106

Fundacja "Dziecko w Centrum"

ul.Zeylanda 9/3, 60-808 Poznań
Telefon: 888 08 05 08

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu

ul. Garbary 97/8, 61-757 Poznań
Telefon: 509 913 992 lub 61 855 22 78

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

ul. Głogowska 27 domofon 150, 60-702 Poznań
Telefon: 61 221 11 12

Fundacja Restart

ul. Dzieci Wrzesińskich 13, 61-066 Poznań
Telefon: 510 009 603

Stowarzyszenie Monar, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień

ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań
Telefon: ul. Michała Sobeskiego 2

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej