Bakterie potrafią walczyć z rtęcią

Na Uniwersytecie Tennessee naukowcy odkryli, że bakterie (a ściślej enzym MerB) potrafią rozłożyć metylortęć (tj. jeden z najniebezpieczniejszych związków zagrażających ludziom) na mniej szkodliwe związki.

Enzym MerB atakuje wiązania pomiędzy rtęcią a węglem. Wytwarza pole elektryczne wokół elektronów metylortęci, co ułatwia jej rozłożenie.

Odkrycie stanowi przełom w walce w środowisku skażonym rtęcią i stanowi duży krok na drodze do zwalczania tych groźnych zanieczyszczeń.