Drewno z polskich lasów

Drewno z polskich lasów spełnia najwyższe wymagania techniczne i jakościowe, a ponadto produkowane jest w warunkach nie zagrażających środowisku, z dbałością o zachowanie polskich drzewostanów i pomnażanie ich zasobów. Świadczą o tym przyznane Lasom Państwowym certyfikaty właściwej gospodarki leśnej, wydane przez niezależne, międzynarodowe organizacje.

Od czasu zakończenia II wojny światowej lesistość Polski wzrosła o 7,6% (z 21% do 28,6% powierzchni kraju). W tym czasie przeciętny wiek drzewostanu wzrósł z 44 do 56 lat, a pozyskanie drewna wynosiło średnio tylko 63% przyrostu masy. Nieprawdziwe są więc twierdzenia, że lasów w Polsce ubywa. Leśnicy hodują je mając na uwadze: powszechną, ochronę lasu, trwałość utrzymania lasów, ciągłość i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów, powiększanie zasobów leśnych.

Czy wiesz, że:

 1. 60 letnia sosna produkuje tyle tlenu, ile wynosi dobowe zapotrzebowanie 3 osób, a duży buk 14 osób, a 1 hektar lasu wytwarza 5-10 razy więcej tlenu niż 1 hektar użytków rolnych.
 2. Lasy świata produkują 27 mld ton tlenu - ponad połowę rocznego zapotrzebowania ludzi i zwierząt na Ziemi.
 3. W 1 m3 powietrza leśnego jest 45-70 razy mniej organizmów chorobotwórczych niż w powietrzu miejskim.
 4. 1 hektar lasu pochłania w ciągu roku 140-230 ton CO2
  i zatrzymuje 50-70 ton pyłów.
 5. 1 hektar lasu pobiera, a następnie transpirując oddaje do środowiska około 45 ton wody.
 6. 150 metrowa ściana lasu obniża natężenie hałasu
  do 18-25 dB.
 7. Nie ma takiej gałęzi gospodarki, która nie potrzebowałaby drewna lub innych produktów leśnych.
 8. Obecnie z drewna wytwarza się ok. 30 tysięcy różnych produktów.