Drony będą wykrywać sinice

Studencji z Politechniki Gdańskiej pracować będą przez najbliższy rok nad projektem, w którym analiza wykonanych z pomocą dronów zdjęć ma pomóc wykrywać zakwity sinic.

Gotowy system mógłby być wykorzystywany w turystyce, ale też w przemyśle.

Obecnie zakwity sinic wykrywa się głównie obserwując wodę z brzegu oraz badając jej skład w laboratoriach. Dron na bieżąco mógłby monitorować duży obszar wody, co ułatwiłoby trafną lokalizację zakwitów wraz z informacją o kierunku przemieszczania się zakwitów.

Prace podzielono na kilka etapów:

  1. zintegrowanie drona z prostym komputerem pokładowym oraz zainstalowanymi na pokładzie bezzałogowego samolotu kamerą i wysokościomierzem,
  2. wykonanie - z różnej wysokości i w różnych warunkach oświetleniowych - serii próbnych zdjęć sinic unoszących się na powierzchni wody, w celu opracowania metody analizy fotografii, która pozwoli bezbłędnie identyfikować zakwitające sinice,
  3. warsztaty w Instytucie Morskim w Gdańsku na temat sinic,
  4. opracowanie zebranych wyników i informacji oraz przygotowanie dokumentacji technicznej i publikacji naukowych.