Europa rozszerza sieć Natura 2000

Dodano 769 nowych obszarów o łącznej powierzchni wynoszącej 95522 km2. Większość obszarów znajduje się w nowych państwach członkowskich. Rumunia i Bułgaria po raz pierwszy dodały do sieci nowe obszary, w tym tereny wzdłuż Morza Czarnego zamieszkiwane przez wiele odmian rzadkich i zagrożonych zwierząt i roślin.

Polska dodała 177 obszarów, w tym jezioro Gopło, gdzie znajduje się 19 różnych typów siedlisk i gdzie wystepują rośliny takie jak lipiennik Loesella (Liparis Loeselii) czy ptaki takie jak narażony dubelt (gallinago media) i bąk (botaurus stellaris ).

Komisja planuje kolejną aktualizację wykazów unijnych do końca 2009 r. Do sieci Natura 2000 należy obecnie ok. 25 000 obszarów zajmujących prawie 20 % powierzchni lądowej UE. Jest to największa połączona sieć obszarów chronionych na świecie.

Sieć Natura 2000 jest głównym narzędziem UE w walce z utratą różnorodności biologicznej.