Nad Polską krzyżują się szlaki wędrówek ptaków łączące trzy kontynenty

Polska jest ważnym obszarem dla ptaków wędrujących przez Europę, z dalekiej Syberii, Afryki i Azji. Ptaki przenoszą się na tereny, gdzie panujące warunki gwarantują im obfitość pokarmu, bezpieczeństwo i wychowanie dużej liczby potomstwa. Warunki te zmieniają się w cyklu rocznym wraz ze zmianami pór roku.

Jesienią odlatują od nas m.in.:
- do Afryki: jaskółki (dymówka, oknówka i brzegówka), jerzyk, muchołówka żałobna, muchołówka szara, pokrzewki (gajówka, piegża, cierniówka), świstunka, piecuszek, trzcinniczek, wodniczka, kraska, kania czarna, orlik krzykliwy, kobuz, cyranka, bocian biały, bocian czarny, bączek, derkacz, przepiórka, słowik szary i rdzawy;
- do Azji: dziwonia, muchołówka mała, pliszka cytrynowa, wójcik;
- do Europy Zachodniej i Południowej: szpak, grubodziób, zięba, szczygieł, potrzos, śpiewak, zniczek, pokrzywnica, skowronek, gawron, kawka, głowienka, cyraneczka, mewa pospolita, gęgawa.

Na zimę przylatują do nas m.in.:
- śnieguła, poświerka, czeczotka, jemiołuszka, jer, droździk, mewa siodłata, myszołów włochaty, bielaczek, uhla, lodówka, edredon, bernikla obrożna, nur czarnoszyi, północne populacje gawrona i sikor (bogatka, modraszka, sosnówka).

Przypuszcza się, że ptaki starsze, przelatujące szlak wędrowny kilka lub kilkanaście razy w ciągu swojego życia, kierują się rozpoznawalnymi, stałymi szczegółami terenu, takimi jak kształt wybrzeża, linie dolin rzecznych i łańcuchów górskich.

Zachęcamy jednocześnie, w imieniu Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, do udziału w badaniach nad liczebnością i rozmieszczeniem w Polsce dzięcioła białoszyjego. Podobnie jak w zeszłym roku gromadzone są informacje o obserwacjach tego gatunku.