Nie wszystkie pamiątki z wakacji są legalne

Każdy, kto ma okazję spędzić wakacje w dalekich krajach, przywozi egzotyczne pamiątki. Niestety, co roku tysiące z nich okazują się być wykonane z roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Są nielegalne!

Transport zagrożonych gatunków na terenie Unii Europejskiej określają przepisy CITES - Convention on International Trade In Endangered Spieces. Jest to konwencja międzynarodowa, która normuje zasady handlu ponad 30 tys. gatunków roślin i zwierząt. Polska jest jednym z sygnatariuszy CITES, która gromadzi już 175 państw.

Przewóz gatunków ujętych w konwencji wymaga zezwolenia, a jego brak stanowi naruszenie przepisów karnych i jest zagrożony grzywną, konfiskatą lub nawet karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. CITES dotyczy zwierząt żywych, martwych, wypchanych, jak też i wyrobów, które są z nich wykonane. Oficjalnego pozwolenia wymagają m.in.:

  • produkty wykonane z drewna tropikalnego, storczyków, kaktusów i sukulentów
  • wyroby ze skór i inne produkty z niedźwiedzi, kotowatych (np. torebki, paski i inne akcesoria)
  • produkty wykonane z kości słoniowej, żółwi morskich (figurki, szachy) i koralowców, (nawet tych znalezionych na plaży, oraz elementów biżuterii)
  • kawior (powyżej125 gna osobę nieumieszczony w opakowaniu indywidualnym)
  • wyroby z antylopy (np. szal z wełny antylopy tybetańskiej)
  • wypchane ptaki drapieżne
  • turystyczne pamiątki takie jak nalewki na kobrach i innych wężach
  • spreparowane motyle sprzedawane w celach kolekcjonerskich

Są to tylko nieliczne przykłady okazów objętych konwencją, turyści często nie przypuszczają jak wiele zagranicznych pamiątek zawiera elementy dzikiej fauny i flory. Dlatego też tak ważne jest kształtowanie świadomych postaw i rozpowszechnianie wiedzy o tym jak zachowania konsumenckie wpływają na przyrodę.

Dzięki międzynarodowej kontroli handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem następuje minimalizacja pozyskiwania ich z naturalnego środowiska. Respektowanie założeń konwencji CITES, oraz innych przepisów chroniących zagrożone gatunki przed wyginięciem, skutkuje zmniejszeniem nielegalnego transferu, oraz pomaga w szerzeniu świadomych społecznie postaw.