Pod Rondem Kaponiera zimują najmniejsze nietoperze w Europie

Czy wiesz, że pod Rondem Kaponiera w Poznaniu, w tzw. Kaponierze Kolejowej zinwentaryzowano zimowisko nietoperzy. O tej porze roku można spotkać hibernujące tam m. in. najmniejsze nietoperze w Polsce, a nawet i w Europie. Są to gatunki z rodzaju Pipiustrellus sp.: karlik malutki, karlik drobny lub karlik większy. Karlik malutki jest gatunkiem bardzo podobnym do karlika drobnego, który jest najmniejszym gatunkiem nietoperza w Europie, z łatwością mieści się na kciuku człowieka. Karlik malutki jest tylko nieznacznie większy. Zaledwie 10 lat temu pojawiło się podejrzenie, że są odrębnymi gatunkami. Potwierdzenie tego faktu stało się jedną z największych sensacji w całej Europie, w dziedzinie chiropterologii. Jednak odróżnienie obu tych gatunków jest bardzo trudne, różnice w wyglądzie są, bowiem bardzo subtelne. Hibernują zwykle od połowy listopada do początku marca lub kwietnia. Bardzo rzadkim zjawiskiem jest zimowanie karlików w podziemiach. Tylko pojedyncze osobniki znajdowano w ceglanych i betonowych fortyfikacjach. Podczas zimowych ociepleń karliki zwiększają aktywność i czasem wylatują z kryjówek, by np. zmienić schronienie. Najstarszy znany karlik malutki przeżył niemal 17 lat.

            Karlik większy jest największym z nietoperzy wśród karlików. W migracjach między miejscami rozrodu i zimowania przypomina długodystansowe wędrówki ptaków. Dotychczas nie zbadano jak długo hibernują te nietoperze. Stwierdzona maksymalna długość życia dla karlika większego wynosi 14 lat.

            Dużym zagrożeniem dla karlików, szczególnie mniejszego i drobnego są zimowe remonty budynków, gdyż mogą przyczynić się do śmierci dużej ilości hibernujących nietoperzy. Remonty w okresie letnim nie stanowią już takiego zagrożenia. Karliki generalnie preferują zasiedlanie nowego budownictwa. W razie odkrycia kolonii zimujących nietoperzy podczas wykonywanego w tym okresie remontu, należy skontaktować się ze specjalistami, którzy w profesjonalny sposób zaopiekują się zwierzętami. W Poznaniu w takim przypadku można nawiązać kontakt z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody "Salamandra".

            Podczas wydawania przez organy administracyjne tzw. decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć podejmowanych w rejonie potencjalnych miejsc zimowania nietoperzy, w celu ich ochrony, zobowiązuje się inwestora do prowadzenia prac budowlanych i remontowych, z wykorzystaniem sprzętu emitującego hałas i drgania rezonujące, poza okresem hibernacji. Przed podjęciem jakichkolwiek prac w rejonie występowania nietoperzy, należy zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie stosownego zezwolenia. Wniosek o wydanie zezwolenia RDOŚ na odstępstwa od zakazów, w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin i grzybów objętych ochroną dostępny jest na stronie internetowej: www.poznan.rdos.gov.pl.

Autorem zdjęć jest Wojciech Stephan