Program Infrastruktura i Środowisko przeznaczy 28 mld euro na inwestycje

Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, zainaugurowała program operacyjny dla Polski na rzecz infrastruktury i środowiska. Finansowany przez politykę spójności UE program obejmuje inwestycje w wysokości ok. 28 mld EUR i jest największym tego rodzaju programem w historii UE.

Nowy program promuje inwestycje w sześciu sektorach kluczowych dla zwiększania konkurencyjności i osiągania zrównoważonego wzrostu gospodarczego:

 • środowiska,

 • transportu,

 • energii,

 • szkolnictwa wyższego,

 • kultury

 • i zdrowia.

Wsparcie finansowe będzie pochodziło z:

 • Funduszu Spójności (22,1 mld EUR)

 • oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (5,8 mld EUR).

Program umożliwi m.in. osiągnięcie celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Będzie wspierał działania zwiększające efektywność energetyczną, promujące wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz inwestowanie w trwałe systemy transportowe. Inwestycje w sektorze energetycznym powinny przynieść wynik w postaci 690 MW dodatkowej mocy elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.

W sektorze środowiska inwestycje przyczynią się do:

 • wsparcia przedsiębiorstw w spełnianiu europejskich norm ochrony środowiska,

 • zachowania bioróżnorodności i obszarów chronionych,

 • poprawy systemów gospodarowania odpadami i ściekami.