W 2011 r. ElektroEko zebrało 533 990 kg ZSEiE w Poznaniu

W 2011 r. w związku z porozumieniem o współpracy w zakresie organizowania systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zebrano na terenie Poznania, w Autoryzowanym Punkcie Zbierania ZSEE - 533 990 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wg poniższego zestawienia:

  1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - 95 880 kg,
  2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - 19 940 kg,
  3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny - 203 500 kg,
  4. Sprzęt audiowizualny - 214 670 kg.

Zbiórka była prowadzona w 14 punktach czasowych oraz 4 punktach stałych.

Autoryzowany punkt ZSEiE został zorganizowany przez ElektroEko - Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.