W Poznaniu występuje najmniejszy ptak w Polsce

Od 3-4 lat na terenie Ogrodu Dendrologicznego w Poznaniu miłośnicy skrzydlatych mogą podziwiać jednego z najmniejszych ptaków w Europie, a zarazem najmniejszego w Polsce. Jest nim zniczek (Regulus ignicapilla syn. R. ignicapillus) - mały ptak z rodziny mysikrólikowatych, wcześniej zaliczany do pokrzewkowatych.

Zniczek podobny jest do mysikrólika zwyczajnego, ale posiada jaskrawsze upierzenie i wyrazistszy rysunek na głowie - przez oko przechodzi czarny pasek, a nad okiem wyraźna biała brew.

Na wierzchu głowy (na ciemieniu) ma jaskrawą pomarańczowozłotą (samiec) kreskę z czarną obwódką, a u samicy żółtą. Podczas zaniepokojenia lub toków samiec pokazuje tę kreskę, unosząc pióra na wierzchu głowy- od podobieństwa do "znicza" wzięła się polska nazwa ptaka.

Gnieździ się w lasach iglastyc, a preferuje obrzeża drzewostanów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.