Wydano 30 000 zielonych certyfikatów

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał już 30 000 "zielonych certyfikatów", czyli świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii.

Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii mogą korzystać z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia, potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej w źródle odnawialnym.