Wytwarzasz około 320kg odpadów komunalnych rocznie

Podany wskaźnik jest jeszcze wyższy w krajach rozwiniętych i wynosi, np.:

  1. w Niemczech -543 kg/rok
  2. we Francji - 644 kg/rok
  3. w Stanach Zjednoczonych - 720 kg/rok.

35 procent powstających odpadów komunalnych w Niemczech trafia na wysypiska, natomiast pozostała ilość poddawana jest odzyskowi. W naszym kraju aż 98% odpadów składowana jest bez odzysku surowców wtórnych, a tylko 1,5% odpadów podlega kompostowaniu. 

Wg danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego szacuje się, że ilość wytwarzanych rocznie odpadów komunalnych wzrasta o około 1,2 mln ton.