Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP czyta dzieciom!

W siedzibie Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu Pani Hanna Grunt - Dyrektor WKiOŚ UMP przeczytała dzieciom bajkę pt. "Ptasie Radio" Juliana Tuwima.

Ptasie Radio
Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Następnie przedszkolaki otrzymały kolorowanki "Ptaki w mieście" (projektu WKiOŚ w Poznaniu), które zostały przez nich pokolorowane, a także dowiedziały się wielu informacji na temat zwyczajów lęgowych ptaków, ochrony ptaków czy możliwości niesienia pomocy naszym małym przyjaciołom. Dzieci zapoznały się z najpopularniejszymi gatunkami ptaków występujących w naszym najbliższym otoczeniu, w tym jerzyków.

Wydarzenie miało charakter edukacyjny. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z ochroną ptaków w mieście poprzez zabawę.