Orange Day - wspólne sprzątanie lasu

Pracownicy Centrum Usług Biznesowych GSK IT wspólnie posprzątali część lasu na terenie Leśniczówki Antoninek. Akcja ,,Trash Challenge" odbyła się w ramach firmowego programu wolontariackiego Orange Day. Inicjatywę wsparła zastępczyni prezydenta Poznania, Katarzyna Kierzek - Koperska.  

Orange_Day_zdj_1
Orange_Day_zdj_1

Orange Day to program charytatywny GSK zainicjowany w 2009 r. Jego celem jest pomoc i integracja z lokalną społecznością. Dzięki tej inicjatywie każdy pracownik firmy może przeznaczyć wybrany dzień w roku na pracę w charakterze wolontariusza (indywidualnie lub w grupie). W ramach projektu organizowana jest pomoc dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i lokalnych społeczności. Tym razem pracownicy GSK postanowili zorganizować w Poznaniu akcję zbierania odpadów.

Głównym celem projektu Orange Day ,,Trash Challenge" było posprzątanie części lasu w obrębie Leśniczówki Poznań Antoninek. Teren należy do Miasta, opiekuje się nim Zakład Lasów Poznańskich. W akcji wzięło udział 45 pracowników GSK.  

- Jesteśmy młodą społecznością. Nasi pracownicy prowadzą aktywny tryb życia, uprawiają sport i wypoczywają w różnych zielonych enklawach Poznania - stąd pomysł, aby pomóc w uporządkowaniu przestrzeni, które są użytkowane przez nas wszystkich. Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia była akcja Trash Challenge, której rezultatem jest ogromna ilość zebranych odpadów. Stwierdziłam, że fajnie byłoby podjąć się takiej inicjatywy w ramach Orange Day. Poprzez naszą akcję chcemy nie tylko uporządkować przestrzeń wokół nas, ale też pobudzić innych do działania - uświadomić im, że takie akcje są ważne dla ochrony środowiska naturalnego. Mamy nadzieję, że przykład wezmą z nas także inne firmy i organizacje oraz osoby prywatne. Zgodnie z zasadą myśl globalnie, działaj lokalnie - tłumaczy Alicja Kędziora, pracownik GSK, organizatorka akcji.

Organizatorów akcji Orange Day ,,Trash Challenge" wsparła Katarzyna Kierzek - Koperska, zastępczyni prezydenta Poznania.

- Cieszę się, że poznańskie firmy angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska. Tego typu akcje nie tylko integrują pracowników, ale też mają pozytywny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Podobne inicjatywy poprawiają komfort życia mieszkańców miasta. Nikt z nas nie chce otaczać się śmieciami. Firma GSK pokazuje, że bliska jest jej zasada społecznej odpowiedzialności biznesu. Mam nadzieję, że przykład z jej pracowników wezmą także inne poznańskie przedsiębiorstwa i organizacje - mówi Katarzyna Kierzek - Koperska.

Poznańskie Centrum Usług Biznesowych (GSK IT) zajmuje się rozwojem biznesu i wdraża nowe rozwiązania oraz technologie dla GSK na całym świecie. Ponad 700 wysoko wykwalifikowanych specjalistów zatrudnionych w GSK IT w Poznaniu obsługuje ponad 100 tysięcy pracowników GSK na całym świecie.

GSK IT w Poznaniu dostarcza globalne serwisy wszystkim pionom i organizacjom GSK.

AJ