Dyrektor Wydziału

Kompetencje oddziału

Dyrektor organizuje wykonanie zadań należących do Wydziału oraz reprezentuje Wydział na zewnątrz.

Dyrektor sprawuje nadzór nad:

  • zastępcą dyrektora ds. ochrony środowiska;
  • zastępca dyrektora ds. ochrony zieleni i ocen oddziaływania;
  • Oddziałem Organizacyjno-Finansowym;
  • Oddziałem Informacyjno-Programowym.