Oddział Gospodarki Wodnej (I)

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Danuta Mruk - Kuczyńska kierownik Oddziału 101 +61 878 4072 danuta_mruk@um.poznan.pl
2. Ilona Dzikowska - Jaszczyk ds. geologii 101 +61 878 4071 ilona_dzikowska@um.poznan.pl
3. Urszula Grzegolec ds. gospodarki wodnej i geologii 101 +61 878 4071 urszula_grzegolec@um.poznan.pl
4. Dorota Kołodziej-Andrzejewska ds. gospodarki wodnej 101 +61 878 4075 dorota_kolodziej@um.poznan.pl
5. Katarzyna Wasilewska ds. pozwoleń zintegrowanych 101 +61 878 4071 katarzyna_wasilewska@um.poznan.pl