Oddział Informacyjno - Programowy (VI)

Kompetencje oddziału

  1. Koordynowanie działań w ramach tworzenia i realizacji Programów Ochrony Środowiska, planów i materiałów strategicznych w zakresie ochrony środowiska. programów ochrony środowiska.
  2. Opiniowanie i uzgadnianie dokumentów w zakresie ochrony przyrody.
  3. Przygotowywanie dokumentacji w celu ustanawianie i znoszenie form ochrony przyrody.
  4. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
  5. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.
  6. Wyłączanie z udostępniania danych o wartości handlowej w przypadkach określonych przepisami.
  7. Przygotowywanie i realizacja projektów związanych z promocją wiedzy i zachowań proekologicznych.
  8. Prowadzenie, rozwijanie, aktualizacja i nadzorowanie przekazywanego drogą elektroniczną serwisu informacyjnego dotyczącego wydziału i ochrony środowiska w Poznaniu.