Oddział Informacyjno - Programowy (VI)

Pracownicy

Lp. Imię Nazwisko Stanowisko Pokój Telefon Email
1. Maja Niezborała kierownik Oddziału 104 +61 8784058 maja_niezborala@um.poznan.pl
2. Marta Barejko-Wróbel ds. ewidencji informacji 202 +61 8784053 marta_barejko@um.poznan.pl
3. Michał Bugajny ds. udostępniania informacji o środowisku 104 +61 8784077 michal_bugajny@um.poznan.pl
4. Katarzyna Gajda ds. programów ochrony środowiska i monitoringu - zast. za A.K. 100 +61 8784087 katarzyna_gajda@um.poznan.pl
5. Anna Krotofil ds. programów ochrony środowiska i monitoringu 100 +61 8784087 anna_rozanska@um.poznan.pl
6. Beata Lum ds. udostępniania informacji o środowisku 100 +61 8784087 beata_lum@um.poznan.pl
7. Iwona Zajączek ds. ochrony przyrody 100 +61 8784087 iwona_zajaczek@um.poznan.pl