Oddział Ocen Oddziaływania (V). Kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ocen Oddziaływania: poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 10.00 i 13.30 - 15.30

Kompetencje oddziału

  • Koordynowanie przygotowania opinii i uzgodnień 
  • Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Wydawanie pozwoleń zintegrowanych