Oddział Ochrony Zieleni (III). Kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ochrony Zieleni: wtorek-piątek w godz. 8:00-15:30

Kompetencje oddziału

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.
Prowadzenie postępowań o ukaranie sprawców zniszczenia zieleni lub nielegalnej wycinki drzew lub krzewów.

UWAGA!

kontakt telefoniczny do pracowników Oddziału Ochrony Zieleni: wtorek-piątek w godz. 8.00 - 15:30

Kontakt w sprawie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów:

  • Grunwald, Wilda, Centrum, Jeżyce (na południe od J. H. Dąbrowskiego i ul. J.H. Dąbrowskiego - numery parzyste) - tel. 061 878 40 63. Osoby odpowiedzialne: W. Potapowicz, D. Nogowska, K. Walkiewicz - pok. 106
  • Nowe Miasto - tel. 061 878 45 92. Osoby odpowiedzialne: G. Andryszak, A. Szczepańska, A. Rzeźnik - pok. 107
  • Stare Miasto, Jeżyce (na północ od J. H. Dąbrowskiego i ul. J.H. Dąbrowskiego - numery nieparzyste) - tel. 061 878 40 65. Osoby odpowiedzialne: J. Machowski, A. Hruzik, J. Kościelniak