Oddział Organizacyjno - Finansowy i Nadzoru nad Jednostkami (IV)

Kompetencje oddziału

Prowadzenie obsługi sekretariatu.

Prowadzenie spraw związanych z budżetem.

Prowadzenie spraw funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Koordynacja i nadzorowanie poprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w Wydziale.

Prowadzenie obsługi dotacji ze sfery "ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.